Информационный
департамент

Умови конфіденційності

 

Дані Умови конфіденційності регулюють відносини між сайтом metod.services (далі – «МЕТОД» або Ліцензіар) і будь-якою фізичною особою (далі – Ліцензіат або Користувач) з обробки Персональної інформації, включаючи, крім іншого, збирання, використання, збереження і безпеку наданої Ліцензіатом і/або зібраної у Ліцензіата інформації. Дія цих Умов конфіденційності поширюється на всю інформацію, яку «МЕТОД» може отримати про Ліцензіата під час використання ним Програмного забезпечення «МЕТОД».

Звертаємо Вашу увагу: використання програмного забезпечення «МЕТОД» означає Вашу повну згоду з усіма положеннями цих Умов конфіденційності та зазначених у них умов обробки Вашої Персональної інформації. Якщо Ви не згодні беззастережно прийняти всі положення цих Умов конфіденційності, Ви не маєте права використовувати програмне забезпечення «МЕТОД».

 

  1. Персональна інформація, що збирається і обробляється Ліцензіаром

У рамках цих Умов конфіденційності під персональною інформацією розуміється:

1.1. Інформація, яку Ліцензіат самостійно надає Ліцензіару при здійсненні дій, спрямованих на реєстрацію на сайті metod.services та/або в рамках використання ПЗ (в т. ч. створення облікового запису, звернення в службу підтримки). Інформація надається шляхом заповнення Ліцензіатом відповідних форм, при цьому обсяг надання інформації при заповненні необов'язкових полів зазначених форм визначається Ліцензіатом самостійно.

1.2. Інформація, що отримується автоматично при використанні сайту metod.services будь-якою особою та/або при використанні ПЗ Ліцензіатом, у т. ч. з cookies (при завантаженні матеріалів сайту metod.services, автоматично перевіряються відомості про систему Користувача).

1.3. Користувальницькі дані — будь-яка інформація внесена Ліцензіатом в ПЗ.

1.4. Інша інформація про Ліцензіата, яку отримує Ліцензіар виключно в зазначених у розділі 2 цих Умов конфіденційності цілях.

 

  1. Цілі збору та обробки персональної інформації Ліцензіатів

Збір, зберігання та обробка зазначеної у розділі 1 цих Умов конфіденційності інформації здійснюється виключно у таких конкретних цілях:

2.1. Для ідентифікації Ліцензіатів при використанні ПЗ.

2.2. Для персоналізації обліку відвідувань (у тому числі з метою надання персоналізованих послуг Ліцензіату) та реєстрації дій Ліцензіата Ліцензіар використовує Cookies.

2.3. Для здійснення взаємодії з Ліцензіатом у рамках укладених з Ліцензіаром договорів або угод.

2.4. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних (у т.ч. для з'ясування думки користувачів послуги, що надаються Ліцензіаром).

 

  1. Умови обробки персональної інформації Користувача та її передачі третім особам

3.1. Зберігання (у тому числі зміна та видалення) персональної інформації користувачів здійснюється відповідно до функціонального призначення ПЗ, а також Ліцензійного договору на використання ПЗ.

3.2. Розкриття персональної інформації третім особам здійснюється наступних випадках :

3.2.1. Ліцензіат завчасно висловив свою згоду на таке розкриття.

3.2.2. Передача необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем за яким є Ліцензіат, а також для укладення договору з ініціативи Ліцензіата.

3.2.3. Передача необхідна для захисту прав і законних інтересів Ліцензіара або третіх осіб у випадках, коли Ліцензіат порушує авторські права Ліцензіара та/або відповідний Ліцензійний договір.

3.2.4. Передача необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акту, акту іншого органу або посадової особи, що підлягають виконанню відповідно до законодавства України або інших передбачених чинним законодавством України випадках.

3.3. При обробці персональних даних користувачів Ліцензіар керується Законом України № 2297-VI «Про захист персональних даних».

 

  1. Обмеження відповідальності

4.1. Ліцензіар не ініціює розміщення персональної інформації при використанні ПЗ, не контролює її достовірність і актуальність, проте Ліцензіар залишає за собою право вимагати підтвердження достовірності, переданої йому інформації Користувачем.

4.2. Ліцензіар не може зберегти конфіденційність Персональної інформації Ліцензіата, публічний доступ до якої надано самим Ліцензіатом.

 

  1. Захист Персональної інформації

Ліцензіар приймає необхідні правові, організаційні та технічні заходи або забезпечує їх прийняття для захисту Персональної інформації від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій стосовно Персональної інформації.

Ліцензіар постійно вдосконалює способи збору, зберігання і обробки даних.

 

  1. Заключні положення

Дані Умов конфіденційності можуть бути змінені Ліцензіаром в односторонньому порядку шляхом розміщення їх в новій редакції в мережі Інтернет за адресою https://metod.services У разі розбіжності Умов конфіденційності з положеннями Ліцензійного договору з Ліцензіатом, переважну силу має Ліцензійний договір.